Obchodné podmienky

A. O registrácii

Zaregistrovaním v internetovom obchode www.eshop.passionfruit.sk sa rozumie vyplnenie vašich identifikačných údajov, mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Po zaregistrovaní sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť a pri objednávaní tovaru už nebude nutné vyplňovať polia Vašich údajov.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné pri platbách a pri doručení tovaru. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. „Kúpnou zmluvou” sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom alebo telefonicky).

B. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.eshop.passionfruit.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné.
Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, to znamená, že vložené údaje sa využívajú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží objednávajúci kópiu svojej objednávky na uvedený e-mail. Tovar, ktorý máme na sklade expedujeme do 48 hodín a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil.

Pri nákupe je možné využiť len jednu formu zľavy. Zľavy – Kombinovanie a sčítavanie zliav nie je možné. Uznaná je vždy len jedna – vyššia forma zľavy, prípadne podľa výberu zákazníka.

C. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že tovar už nebude na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite o tejto situácii informovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už uhradil časť, alebo celú čiastku predajnej ceny, tá mu bude vrátená späť a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.
Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné.

Objednávku môžete zrušiť aj pred jej expedíciou. O zrušení nás prosím informujte telefonicky, alebo e-mailom. Prosíme pri korešpondencii uvádzať číslo objednávky. O prijatí objednávky ste automaticky informovaní e-mailom.

D. Spôsoby prepravy

Doručenie tovaru Slovenskou poštou
Cenník doručovania nájdete v časti Cenník poštovného. Zákazník je e-mailom informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je zvyčajne 1-3 pracovné dni. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 1,00€.

E. Cenník poštovného

Doprava Slovenskou poštou – doporučene 1. triedou: 1,80€
Doprava Slovenskou poštou – doporučená dobierka 1. triedou: 2,80€

F. Spôsob platby

Bankovým prevodom na účet (pri doručení doporučenej zásielky 1. triedou):
• bankovým prevodom
• priamym vkladom v banke

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: 0372969103/0900
IBAN: SK7409000000000372969103
BIC: GIBASKBX
Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo Vašej objednávky.

Dobierkou (pri doručení doporučenej dobierky 1. triedou):
• tovar platíte vášmu doručovateľovi pri preberaní tovaru v hotovosti. Táto služba je spoplatnená sumou 1,00€.

G. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1) Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).
2) Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

H. Postup pri výmene alebo vrátení tovaru – reklamácia

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnete tovar vymeniť alebo vrátiť môžete tak urobiť počas 30 dní od doručenia tovaru. V prípade, že Vám bol doručený tovar a rozhodnete sa ho vymeniť, poštovné novo zaslaného tovaru hradíme my. Vy ste zodpovedný len za úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru k nám. Podmienkou je, aby bol tovar v originálnom nepoškodenom balení, nepoškodenom a v novom, nenosenom stave.

U nás nakupujete bezpečne a spoľahlivo, predovšetkým podľa platných zákonov – Smernice a občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa. Spokojní zákazníci sú našou prvoradou prioritou. Ak ste sa netrafili do svojej veľkosti alebo ak sa Vám tovar nepáči, pošlite nám tovar späť a my Vám zašleme tovar inej veľkosti alebo Vám vrátime jeho plnú cenu.

Jednoduchý návod ako postupovať pri vrátení alebo výmene tovaru:
• Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom emailu, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, o ktorý máte záujem. Vymieňaný tovar zasiela kupujúci nepoužitý, nepoškodený.
• Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.
• Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

Postup pri vrátení tovaru:
• Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom emailu, uviesť množstvo vráteného tovaru, kód produktu, farbu, veľkosť a cenu. Maximálna doba je 30 dní.
• Taktiež kupujúci uvedie číslo účtu, kde žiada vrátiť peniaze.
• Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený (vrátane príslušenstva).
• Vrátený tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady na poštovú adresu predávajúceho doporučene (doklad o odoslaní si uschovajte.)
• Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.
• Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe a aj v prípade reklamácie.)
• Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.
• V prípade splnenia podmienok za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 10 dní od doručenia vráteného tovar (odstúpenia od kúpnej zmluvy). Sumu za fakturované náklady na poštovné predávajúci späť nevracia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
• Pri každom kontakte s nami uveďte, prosím, vždy Vaše zákaznícke číslo, alebo číslo faktúry.
• Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 30 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodov! Tovar musí byť v pôvodnom obale (krabici).
• Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení (sade/sete) za jednu cenu je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
• Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

Kedy sa na tovar nevzťahuje možnosť reklamácie:
• mechanicky poškodený tovar
• tovar, ktorý sa vplyvom nadmernej teploty deformoval
• tovar, ktorý vplyvom vody zmenil svoj pôvodný stav (farba, tvar)

I. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

Nákupom v internetovom obchode www.eshop.passionfruit.sk vzniká kúpna zmluva. V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na obstaranie tovaru, poštovné náklady – za odoslanie zásielky kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky a zmluvná pokuta vo výške 10% zo sumy objednávky za porušenie obchodných podmienok). Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto fakturovanú sumu do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu.

J. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.passionfruit.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov”. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu eshop.passionfruit.sk a zasielanie informácií o tejto stránke.

K. Prevádzkovateľ eshopu

Marián Suvák, H. Meličkovej, 841 05 Bratislava, Slovensko
IČO: 47645342, DIČ: 1079712513
Okr. úrad BA, Číslo živnostenského registra: 110-231729

Predávajúci nie je platcom DPH.

E-mailová adresa:
eshop@passionfruit.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: 0372969103/0900, IBAN: SK7409000000000372969103, BIC: GIBASKBX